, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności lnformacja o trwającym naborze...

Aktualności

Osoba w formalnym ubraniu pisze przy biurku, obok stos dokumentów, z herbu Gminy Abramów w górnej części zdjęcia.
Opublikowano: 19-06-2024

lnformacja o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 5 ust, 1 Uchwały Nr LXlll/250/2023 Rady Gminy Abramów z dnia 30 marca 20ż3 r, Wójt Gminy Abramów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Abramów

Powrót