, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE Konsultacje "Programu...

Aktualności

OGŁOSZENIE Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r."
Opublikowano: 06-10-2017

OGŁOSZENIE Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r."

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Abramów.

Realizując Uchwałę Nr IV/15/2011 Rady Gminy Abramów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji, Wójt Gminy Abramów w dniu 06 października 2017 r. ogłasza:

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji będzie "Program współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r."

Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w "Programie współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.), zostanie zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Abramowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje będą trwały od 09 października 2017 r. do 24 października 2017 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu.

Uwagi oraz opinie prosimy składać pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy Abramów lub przesłać na adres: gmina@abramow.pl.

Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Abramów.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Uchwała, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Projekt, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.00 KB]

Powrót