, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt pt.: Start po pracę!

Aktualności

projekt pt.: Start po pracę!
Opublikowano: 11-10-2017

Projekt pt.: Start po pracę!

Zapraszamy do udziału osoby powyżej 30 r.ż., szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej.

Oferujemy w ramach projektu m.in.: analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z IPD, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

PONADTO:

 • Płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h) do wyboru:
  • Kwalifikowany pracownik ochrony (245h) - 1 grupa/12os.
  • Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3 (100h) - 1 grupa/12os.
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h) - 1 grupa/12os.
  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os.
  • Kucharz (110h) - 2 grupy/24os.
 • Płatne 4m-ce staże zawodowe 1750zł brutto/m-c

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia u 84 osób niepracujących, w tym osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w woj. lubelskim do 30.09.2018r.

Nr projektu: RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej www.proesa.pl/spp/

Formularz rekrutacyjny SPP, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [640.12 KB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SPP, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [569.87 KB]

Biuro projektu Start po pracę!

Proesa Sp. z o.o.

ul. Montażowa 16

20 – 214 Lublin

Pokój nr 6

Tel. 535 882 069

e-mail - biuro-spp@proesa.pl

Powrót