, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ

Aktualności

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ
Opublikowano: 22-06-2018

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ

Rolnicy (producenci rolni), którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane suszą mogą zgłaszać wystąpienie szkód do Urzędu Gminy Abramów.

Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy – włącznie z uprawami, które nie uległy zniszczeniu. Wszystkie dane dotyczące uprawy powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty, składanym do ARiMR.
 
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwo, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.
 
Wnioski o szacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy Abramów - pokój nr 7, w terminie do 10 lipca 2018 roku.
 
Wzór oświadczenia dotyczącego strat w gospodarstwie można pobrać w urzędzie Gminy Abramów lub ze strony internetowej www.abramow.pl.
 
Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt.
 
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego będzie szacowała straty w terenie.
 
Załączniki:

Komunikat IUNG, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [136.15 KB]

Informacja o pomocy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.00 KB]

Oświadczenie - budynki , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.50 KB]

Oświadczenie - uprawy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [55.00 KB]

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i planatacjach wieloletnich, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [56.00 KB]

Załącznik nr 1 KBW, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [457.83 KB]

Załącznik nr 2 KBW - mapa, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [297.50 KB]

Załącznik nr 3 - zagrożenie suszą zboża ozime, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [202.00 KB]

Załącznik nr 4 - gleby zagrożone szuszą - tabela, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [3.47 MB]

 
Powrót