, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Aktywna tablica

Aktualności

Aktywna tablica
Opublikowano: 19-07-2018

Aktywna tablica

Gmina Abramów pozyskała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Wójt Gminy w dniu 21 czerwca 2018 r. podpisał umowę z Lubelskim  Kuratorem Oświaty o  udzielenie wsparcia w kwocie 42 000 zł.
Łączna kwota zadania wyniesie: 52 500 zł, w tym: dotacja -  42 000 zł, wkład własny gminy – 10 500 zł.
 
Wsparciem zostały objęte następujące szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa w Abramowie - 14 000 zł.,
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie- 14 000 zł.,
Szkoła Podstawowa w Wielkiem -14 000 zł.
 
Dla każdej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę zostaną zakupione po dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej 65 cali.
 
W ramach zadania szkoły zobowiązane są do podjęcia działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegających między innymi na: wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora, uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.
 
Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 
Powrót