, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Opublikowano: 19-07-2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Abramów w roku 2017 otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 18 180,00 zł na realizację zadania w ramach przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 6 października 2015 roku „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020:

  • Gimnazjum im. Jana Pawła w Abramowie- 4000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Abramowie- 4000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Cz. Janczarskiego w Wielkolesie – 4000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem- 2480,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie – 3700,00 zł
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015r. poz.1667) wsparcie finansowe udzielane jest na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.
 
Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 
Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Powrót