, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE
Opublikowano: 01-08-2018

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku ze wznowieniem zawieszonego procesu inwestycyjnego i procedury oddziaływania na środowisko dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, blok nr 3 i 4 strona ukraińska przekazała zaktualizowaną dokumentację oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Powrót