, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Stypendium szkolne na rok szkolny...

Aktualności

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019
Opublikowano: 07-09-2018

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać w terminie do dnia 17.09.2018 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2018 r.

Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona wyłącznie na potrzeby o charakterze edukacyjnym, skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Abramów.
 
Wnioski należy pobierać i składać w Centrum Usług Wspólnych w Abramowie- pokój nr 5A. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto. (Uwaga! Od 1 października 2018 r. „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” wynosić będzie 528 zł.)
 
Więcej informacji uzyskać można w Centrum Usług Wspólnych w Abramowie.
Powrót