, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Opublikowano: 12-09-2018

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Abramów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 173/2018/D/OZ z dnia 14.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Powrót