, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Relacja uroczystości „90 – lecia...

Aktualności

Relacja uroczystości „90 – lecia działalności oraz wręczenia sztandaru jednostce OSP w Wolicy, 50 - lecia działalności OSP w Wielkiem, 20 - lecia działalności OSP w Dębinach” w dniu 9 września 2018 r. w Dębinach; gm. Abramów.
Opublikowano: 17-09-2018

Relacja uroczystości „90 – lecia działalności oraz wręczenia sztandaru jednostce OSP w Wolicy, 50 - lecia działalności OSP w Wielkiem, 20 - lecia działalności OSP w Dębinach” w dniu 9 września 2018 r. w Dębinach; gm. Abramów.

W trakcie uroczystości obecni byli zaproszeni goście; kompania honorowa OSP z terenu Gminy Abramów; Orkiestra Dęta OSP Rossosz; poczty sztandarowe asystujące z jednostki OSP Dębiny oraz OSP Michów;

Przed rozpoczęciem uroczystości w miejscowości Wolica przed budynkiem świetlicy wiejskiej odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Rossosz, Po przemieszczeniu się do Dębin w asyście orkiestry: poczty sztandarowe asystujące, kompania honorowa OSP, zaproszeni goście ustawili się w szyku marszowym przed budynkiem świetlicy. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na mszę do Kaplicy w Dębinach.
 
Po zakończeniu Mszy Świętej oraz przejściu kolumny marszowej na plac uroczystości przed budynek świetlicy OSP Dębiny odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Rossosz w oczekiwaniu na Prezesowa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druha Mariana Starownika, któremu po przybyciu meldunek złożył Dowódca uroczystości druh Zenon Ogórek. Następnie odbył się przegląd pododdziałów.
 
Kolejno nastąpiło podniesienie flagi państwowej przez poczet flagowy jednostki OSP Wielkie w osobach:
 
dowódca - Arkadiusz Łucjan
chorąży - Marcin Dudzik
asystujący - Mateusz Stasiak
 
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Abramowie powitał zaproszonych gości.
 
Przedstawione zostały rysy historyczne jednostek jubilatek kolejno przez:
 
Prezesa Zarządu OSP w Wolicy druha Dariusza Ogórka
Prezesa Zarządu OSP w Wielkiem druha Dariusza Pawełczaka
Prezesa Zarządu OSP w Dębinach druha Tadeusza Jeduta
 
Po odczytaniu historii jednostki prezes jednostki OSP Wolica zaprosił gości honorowych do wbicia w drzewce sztandaru gwoździ ozdobnych.
 
Po uroczystym przekazaniu nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy w osobach;
 
dowódca - Krzysztof Ogórek
chorąży - Jakub Skowronek
asystujący - Konrad Miziuła
 
Po prezentacji sztandaru wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia następującym osobom:
Złoty Znak Związku
- druhowi Tadeuszowi Jedutowi
 
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
- druhowi Dariuszowi Ogórkowi s. Józefa
- druhowi Mirosławowi Wójtowiczowi s. Zbigniewa
- druhowi Tadeuszowi Wrótnemu s. Tadeusza
 
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
- druhowi Dariuszowi Durakowi s. Władysława
- druhowi Pawłowi Durakowi s. Władysława
- druhowi Wojciechowi Durakowi  s. Władysława
- druhowi Sławomirowi Jedutowi s. Tadeusza
- druhowi Jarosławowi Kucharzykowi s. Jana
- druhowi Tadeuszowi Grzelakowi s. Bolesława
- druhowi Jarosławowi Stępniakowi s. Mieczysława
- druhowi Bogdanowi Jankowi s. Michała
- druhowi Januszowi Durakowi s. Stefana
- księdzu Janowi Brodziakowi s. Bronisława
 
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
- druhowi Krzysztofowi Ogórkowi s. Dariusza
- druhowi Jakubowi Skowronkowi s. Sławomira
- druhowi  Marcinowi Dudzikowi s. Ryszarda
- druhowi Rafałowi Kuna s. Stanislawa
- druhowi Karolowi Gowinowi s. Mariana
- Pani Józefie Kucharzyk c. Stanisława
 
 
Odznaczenia Strażak Wzorowy nadano:
- druhowi Przemysławowi Kuna s. Stanisława
- druhowi Sławomirowi Sobiesiakowi  s. Jerzego
- druhowi Patrykowi Groblowi s. Marka
- druhowi Kamilowi Łysiakowi s. Mieczysława
- druhowi Marcinowi Stępniakowi s. Jarosława
- druhowi Danielowi Zielińskiemu s. Tadeusza
- druhowi Konradowi Miziule s. Stanisława
- druhowi Pawłowi Stasiakowi s. Wiwsława
- druhowi Arkadiuszowi Łucjanowi s. Krzysztofa
 
Odznakę "Za wysługę 50 LAT":
- druhowi Marianowi Szewczykowi s. Wawrzyńca
- druhowi Józefowi Ogórkowi s. Aleksandra
- druhowi Edwardowi Furtakowi s. Piotra
- druhowi Czesławowi Wawruhowi s Jana
 
Na koniec części oficjalnej zaproszeni goście zabrali głos, gratulowali jubilatkom oraz wręczyli listy gratulacyjne i upominki.
Powrót