, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Inwestycje 2014-2018

Aktualności

Inwestycje 2014-2018
Opublikowano: 17-10-2018

Inwestycje 2014-2018

 

Podczas trwania kadencji 2014-2018 zrealizowane zostało bardzo wiele inwestycji na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł, było to możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz popartemu dobrymi wnioskami na kwotę 8 mln zł.

Podsumowując te 4 lata pracy z inwestycji, które można zobaczyć naocznie wykonane lub zakupione zostało: ok. 15,5 km dróg asfaltowych, boisko w Abramowie, remonty świetlic, montaż w 200 domach instalacji solarnych, oświetlenie uliczne, chodniki przy drogach gminnych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększenie taboru wykorzystywanego do przewozu dzieci i remontów dróg, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budowa placów zabaw, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt IT do prowadzenia zajęć lekcyjnych, doposażenie gabinetów lekarskich, i inne. Zrealizowaliśmy również kilka projektów, których efekty widać w bardzo dużej poprawie wyników egzaminów klas gimnazjalnych oraz wzroście wiedzy i zainteresowań uczniów klas szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Plan inwestycyjny na kolejne lata poparty jest wykonaną dokumentacją techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

Na niektóre z nich podpisaliśmy umowy na realizację: nowy projekt OZE dla mieszkańców na: 209 instalacji słonecznych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 12 instalacji fotowoltaicznych, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Otwarte Strefy Aktywności w Wielkiem i Wolicy, posiadamy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń na kolejne 5 km dróg gminnych, złożone zostały wnioski na przebudowę ujęcia wody w Abramowie, termomodernizację budynków szkół wraz z wymianą kotłów, oraz inne mniejsze projekty.

Ważniejsze inwestycje w Gminie Abramów w latach 2014-2018

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zadania

Kwota dotacji

Charakterystyka

Projekty związane z rozwojem sieci dróg gminnych i powiatowych

1.

Modernizacja drogi gminnej nr 103215L w Wielkolesie

215113.47 zł

90000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,3 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

2.

Modernizacja drogi gminnej w Dębinach

224515,04 zł

90000 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

3.

Przebudowa drogi gminnej 103210L relacji Wielkie- Wolica

1991905,32 zł

1264333 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi o długości 3,250 km i szerokości 6 m. Zakres robót objął wykonanie dokumentacji, wykonanie podbudowy profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej 5m, oraz poboczy 0,5m, oznakowanie drogi

4.

Modernizacja drogi gminnej nr 103228L w miejscowości Abramów

171702,50 zł

90000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,6 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

5.

Modernizacja drogi gminnej nr 103219L w miejscowości Ciotcza

322432,50 zł

0,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,2 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

6.

Budowa chodnika w miejscowości Wielkie

35000,00 zł

0,00 zł

Wykonanie chodnika o długości 500,00 m

7.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L w miejscowości Glinnik

651095,96 zł

0,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1,95 km i szerokości 3,5 -5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

8.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L w miejscowości Sosnówka

280000,00 zł

139966,99 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

9.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512L w miejscowości Ciotcza

317575,11 zł

117575,11 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

10.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523L na odcinku Sosnówka- Ciotcza

282389,00 zł

182389,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 1 km i szerokości 5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej

11.

Budowa chodnika w miejscowości Abramów ul. Partyzancka i Cicha

22700,00 zł

0,00 zł

Podział działki wykup. Wykonanie chodnika o długości 100,50 m

12.

Modernizacja dróg gminnych nr 103205L oraz 103229L w miejscowości Wielkie

249560,00 zł

374357,00 zł

90000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinków drogi o długości 1,9 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

13.

Remont drogi gminnej nr 103224L i Wielkolesie i drogi wewnętrznej- dz. ew. nr 1696 w miejscowości Wielkie

147596,00 zł

0,00 zł

Przedmiotem inwestycji była modernizacja odcinka drogi o długości 0,7 km i szerokości 3,5 m. Zakres robót objął profilowanie drogi, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonanie nawierzchni bitumicznej

14.

Przebudowa ulicy Cmentarnej

6150,00 zł

0,00 zł

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji. Planowana nawierzchnia z kostki brukowej z uwagi na charakter użytkowania oraz bliskość lokalizacji kabla światłowodowego Orange.

15.

Przebudowa skrzyżowania Sosnówka Marcinów

8610,00 zł

0,00 zł

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji

16.

Budowa drogi Marcinów

11070,00 zł

0,00 zł

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji

Projekty związane z budynkami użyteczności publicznej oraz mieszkańców, inne

1.

Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie

147213,19 zł

59909 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Abramowie polegał na ociepleniu stropu, wymianie sufitu podwieszanego, montażu kominka w raz z rozprowadzeniem ciepła, wymianie podłóg na płytki, wymiana armatury wod-kan, wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana opraw oświetleniowych.

2.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów

35055,00 zł

29796,75 zł

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów

3.

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów

1306350,24 zł

1063595,59 zł

Montaż 157 instalacji solarnych (na trenie Gminy Abramów

4.

Instalacja zestawów solarnych w Gminie Abramów

463870 zł

380520 zł

Instalacja 41 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Abramów

5.

Budowa przyszkolnego boiska piłkarskiego w Abramowie

416165,59 zł

115600 zł

Przedmiotem inwestycji było: boisko trawiaste do piłki nożnej 100x64m, miejsca dla zawodników rezerwowych 2x10 miejsc wraz z zadaszeniem, punkt sanitarny, trybuny – krzesełka 50 miejsc, ogrodzenie boiska od widowni 1,2m, strefy bezpieczeństwa: 5m za bramkami, 3m + 1,2m od widowni i zawodników rezerwowych, wydzielone przejścia dla sędziów i zawodników, budowa chodnika wraz ze schodami terenowymi od drogi utwardzonej do boiska, budowa utwardzonej drogi ppoż., budowa przyłącza hydrantowego, zakup traktora - kosiarki do utrzymania boiska, stojaki na rowery 3 x 10 stanowisk

6.

Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w miejscowościach Wielkie oraz Wolica.

149852,15 zł

74926,07 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wielkie- wariant rozszerzony-siłownia plenerowa,

(Biegacz , Prasa nożna dwustronna, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Kierownice + koło Tai Chi, Biegacz Junior, Trampolina mini 80x80 cm) oraz strefę relaksu (Stół betonowy do tenisa stołowego-1szt., Stół betonowy do gry w szachy-1szt., Ławka parkowa- 4szt., Kosz na odpady 2-szt., Tablica informacyjna -2 szt., stojak na rowery 1 szt)). plac zabaw o charakterze sprawnościowym (Zestaw zabawowy o charakterze sprawnościowym, w skład którego wejdą m.in. pajęczyna sprawnościowa, ścianka do wspinania).

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wolica- wariant podstawowy.(Biegacz, Kierownice + koło Tai Chi, Prasa nożna + wioślarz, Twister + wahadło, Wyciąg górny + wyciskanie siedząc, Orbitrek, Trampolina mała 100x100 cm-łącznie 7 urządzeń) oraz elementów strefy relaksu (Ławka parkowa- 4 szt., Stojak na rowery-1 szt, Kosz na śmieci -2 szt, Stół betonowy do gry w szachy -1 szt., Stół betonowy do tenisa stołowego- 1 szt, tablica informacyjna.

7.

Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Abramów

3282923,27 zł

2790484 zł

Instalacja 209 kpl. instalacji solarnych, 4 pomp ciepła, 19 kotłów na biomasę, 12 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Abramów

8.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Abramów

1070424,83 zł

716484,23 zł

Wykonanie docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji CO, wymiana kotła grzewczego

9.

Zmiana MPZP

86000 zł

0,00 zł

Wykonanie map, dokumentacji, nadzór nad procedurą.

Projekty związane z rozwojem oświaty i profilaktyki zdrowotnej

1.

Najważniejszy pierwszy krok- Przedszkolaki na start

313393,00 zł

266384,30 zł

W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: SP Abramów 116 479,64 (w tym przyszkolny plac zabaw za 50 000,00), SP Wielkolas 26918,60, SP Wielkie 21570,09

2.

Uczeń-najlepsza inwestycja w przyszłość

373445,00 zł

331405,00 zł

W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: SP Abramów 72 399,15, SP Wielkolas 78359,91, SP Wielkie 65930,41

3.

Z gimnazjum w przyszłość

167267,90 zł

158067,90 zł

W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę: 105074,39

4.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

18100,00 zł

14480,00 zł

Zakup księgozbiorów do 4 szkół, Gimnazjum 4000,00, SP Abramów 4000,00, SP Wielkolas 4000,00, SP Wielkie 2480,00

5.

Aktywna tablica

52500,00 zł

42000,00 zł

Wyposażono 3 Szkoły Podstawowe w po 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej 65 cali

po 14 000,00zł na szkołę.

6.

Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkołach Podstawowych

12402,00 zł

12402,00 zł

Doposażono gabinety pielęgniarki szkolnej w Wielkolesie na kwotę 6619,00 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie na kwotę 5783,00

Projekty związane z rozwojem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego

1.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinów

46481,00 zł

0,00 zł

Budowa linii oświetlenia ulicznego, 10 szt. lamp ze słupami

2.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ciotczy

9499,00 zł

0,00 zł

5 opraw na słupach istniejących

3.

Budowa wodociągu Sosnówka- Ciotcza

40541,00 zł

0,00 zł

Wykonano 1000 m sieci

4.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie - Marcinów

242384,00 zł

40000,00 zł

W ramach zadania wykonana została rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

5.

Dokumentacja sieć kanalizacyjna Wielkie – Wielkolas - Wolica

145140,00 zł

0,00 zł

Wykonanie map, dokumentacji, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji

6.

Budowa wodociągu w miejscowości Sosnówka

179580,00 zł

0,00 zł

Wykonanie sieci wodociągowej o długości 1000 m

Realizacja funduszu sołeckiego

1.

Realizacja funduszu sołeckiego 2017r.

145000,00 zł

51008,41 zł

Rozpoczęcie budowy placów zabaw w miejscowościach: Wolica, Sosnówka, Dębiny, Michałówka. Zakup stołów i krzeseł do świetlic w Ciotczy i Wielkolesie, budowa siłowni zewnętrznej w Abramowie, remont ogrodzenia przed świetlicą wiejską w Dębinach. Remont pomieszczeń budynku OSP w Glinniku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Wielkiem.

2.

Realizacja funduszu sołeckiego 2018 r.

W trakcie realizacji

 

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Dębiny Budowa placu zabaw i boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Sosnówka. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Glinniku. Zakup krzeseł do świetlicy w Abramowie, utwardzenie podjazdu do garażu OSP w Abramowie, zakup bramek treningowych na boisko w Abramowie, remont dróg gminnych w Michałówce, .

Projekty związane z ochroną przeciwpożarową

1.

Doposażenie jednostki OSP Abramów - Gmina Abramów

25265,50 zł

25000,00 zł

Zadanie 1 - Zestaw ratownictwa medycznego R1 Zakup torby ratowniczej; Nosze typu deska; Szyny typu Kramera.

Zadanie 2 - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):Zakup defibrylatora

Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów: Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów; Pilarka do drewna; Detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL); Przenośny zestaw oświetleniowy; Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

2.

Modernizacja podjazdów do strażnic OSP

42500,00 zł

11481,00 zł

Wykonanie podjazdów do strażnic OSP w Abramowie na kwotę 32500,00 oraz OSP Dębiny 10000,00

Łącznie ponad 300 m2 kostki

Projekty związane z doposażeniem taboru Gminy Abramów

1.

Zakup samochodu IVECO

49456,00 zł

0,00 zł

Pojazd służy do wykonywania remontów dróg, sieci wod-kan, napraw przystanków wykonywania oznakowania, utrzymania porządku – sprzątanie przystanków, itp.

2.

Zakup walca drogowego

55000,00 zł

0,00 zł

Zakup walca do remontów dróg

3.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego

639600 zł

0,00zł

Dostawa autobusu Autosan o liczbie 80 miejsc służącego do dowozu uczniów do szkoły

Łącznie wydatki ok. 15 mln zł

Łącznie dofinasowanie ok. 8 mln zł

 

Wyżej wymienione inwestycje nie zamykają katalogu przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Abramów, takich jak remonty wewnątrz szkół, bieżące remonty dróg, remonty sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, doposażenie jednostek OSP, szkolenia strażaków ochotników, zakupy samochodów strażackich, pomoc przy aplikowaniu przez OSP na remonty strażnic (zrealizowane i w trakcie realizacji), zadania związane z rozwojem kultury fizycznej, promocją Gminy Abramów, pomoc w akcjach charytatywnych i wiele innych.

Powrót