, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...

Aktualności

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 5 listopada 2018 r.
Opublikowano: 05-11-2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 5 listopada 2018 r.

Uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego.

[WYCIĄG]
 
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.
 
Część I
Dane zbiorcze
 
Rozdział 1.
Dane ogólne
 
 1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 77 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 154 kandydatów zgłoszonych przez 97 komitetów wyborczych.
 2. Uprawnionych do głosowania było 633171 osób, w tym 15 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3. Karty do głosowania wydano 326919 osobom, w tym 10 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 326852 wyborców, to jest 51,62% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 324716, to jest 99,35% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 2136, to jest 0,65% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
  1. postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1067, to jest 49,95%  ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2. niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 1069, to jest 50,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych.
 
Rozdział 2.
Wyniki wyborów
 
 1. W ponownym głosowaniu wybrano 77 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
  1. 69 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
  2. 8 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
 
Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
 
Rozdział 1.
Wybory Wójta Gminy Abramów
 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał KOWALSKI Marek zgłoszony przez KWW MARKA KOWALSKIEGO.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3381.
 3. Karty do głosowania wydano 2000 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1999 wyborców, co stanowi 59,12% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 1139 głosów ważnych.
 
    
Komisarz Wyborczy
w Lublinie I
/-/ Marcin Piotr Chałupka
Powrót