, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności KONSULTACJE ZMIAN W DOKUMENTACH...

Aktualności

KONSULTACJE ZMIAN W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”
Opublikowano: 09-11-2018

KONSULTACJE ZMIAN W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

  1. o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie,
  2. konsultacji zmian w dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji.
 
Uwagi można zgłaszać do dnia 30 listopada 2018 roku.
 
W przypadku pkt. 1 oczekujemy na propozycje przesunięć środków z przedsięwzięcia 1.5.1. Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
W przypadku pkt.2 propozycje zmian w dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji prosimy przesyłać na Karcie zmiany kryteriów lokalnych
 
Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian przesyłamy na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.
 
Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, Regulamin Rady LGD znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.
 
Dokumenty do pobrania:
Powrót