, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja o podatkach w Gminie Abramów

Aktualności

ity i napis Podatki
Opublikowano: 10-03-2013

Informacja o podatkach w Gminie Abramów

Podatek rolny to wartość 2,5 kwintala żyta, przy czym wartość żyta ogłoszona jest urzędowo przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok podatkowy.


Wychodząc na przeciw dyskusjom i spekulacjom, że w naszej gminie Wójt ciągle podnosi podatki, szczególnie rolny i że są to podatki jedne z najwyższych wśród gmin, chciałbym pokrótce przedstawić Państwu a szczególnie Rolnikom stawki podatków w naszej gminie jak i w gminach sąsiednich oraz sposób wyliczania podatku rolnego. Pierwszą zasadniczą sprawą jest fakt, że to nie Wójt a Rada Gminy uchwala wszelkie podatki na terenie gminy. Podatek rolny to wartość 2,5 kwintala żyta, przy czym wartość żyta ogłoszona jest urzędowo przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok podatkowy. Na rok 2013 GUS ustalił cenę kwintala żyta w wysokości 75,86zł. Oznacza to że podatek powinien wynosić 189,65zł/ z 1ha przeliczeniowego (2,5x75,86).

Rada Gminy Abramów na XV Sesji 16 listopada 2012 roku uchwaliła podatki obowiązujące w naszej gminie w 2013 roku. Korzystając ze swoich uprawnień obniżyła przede wszystkim urzędową cenę żyta z 75,86zł do 34,34zł za kwintal co stanowi 45,3% stawki „gusowskiej”. Oznacza to, że podatek w Gminie Abramów za 1ha przeliczeniowy w 2013 roku wynosi 85,85zł. Obniżona została również średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną do obliczania podatku leśnego na 2013 rok z kwoty 186,42zł za 1m3 (stawka GUS) do 81,27zł. za 1 m3 mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku leśnego na 2013 rok na obszarze gminy.

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Stawki te wynoszą rocznie: 

1. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o DMC pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 596,00zł.
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie -829,00zł.
c) powyżej 9 t do mniej niż 12 t – 980,00zł.
d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
   - mniejszej niż 30 miejsc - 880,00zł
   - równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1941,00zł

Podatek rolny w Gminie Abramów na tle gmin sąsiednich.

Lp. Gmina  Cena 1q żyta w zł Wartość podatku w zł/1 ha
1. Abramów  34,34 85,85
2. Baranów  46,80 117,00
3. Garbów  37,00 92,50
4. Kamionka  38,10 95,25
5.  Końskowola  60,00 150,00
6. Kurów  52,00 130,00
7.  Markuszów  40,00 100,00
8. Michów  34,00 85,00
9. Żyrzyn  52,00 130,00

 

Podatki w naszej gminie są jednymi z najniższych w powiecie lubartowskim są również konkurencyjne w stosunku do gmin sąsiednich. Podobnie przedstawia się sytuacja z ceną wody i ścieków. Więcej o podatkach w biuletynie informacji publicznej gminy: http://ugabramow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 
Cena wody i ścieków w Gminie Abramów na tle gmin sąsiednich.
 
Lp. Gmina Cena 1m3 wody +VAT Cena 1m3 ścieków +VAT
1. Abramów  1,50  3,80
2.  Garbów  2,10  4,00
3. Jeziorzany  2,08  4,20
4. Kamionka  2,10  4,20
5. Kurów  2,45  6,50
6. Michów  2,30  6,00
Powrót