, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja dotycząca ustawy o...

Aktualności

Worki na śmieci i napis Sprawy śmieci
Opublikowano: 24-04-2013

Informacja dotycząca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Należy pamiętać, że do końca kwietnia na każdym gospodarstwie ciąży obowiązek złożenia do Gminy deklaracji o wysokości opłaty (czy segregujemy odpady czy też nie) oraz ilości zamieszkujących osób w gospodarstwie.

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2011r Nr 152, poz.897 ze zm.) wprowadzająca swoistą rewolucję w zakresie gospodarki odpadami. Nowy system gospodarki odpadami nakłada na właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. Każde gospodarstwo domowe musi wyposażyć się w odpowiedniej wielkości pojemnik przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zależnie od ilości zamieszkujących w nim osób oraz w worki do zbiórki selektywnej. Jedna osoba musi posiadać pojemnik co najmniej 60l, 1-4 osoby 120 l, 5-10 osób 240 l.
 
Odpady od wszystkich będzie odbierał wyłoniony w przetargu jeden przedsiębiorca, któremu za usługę będzie płacić Gmina. Na mieszkańcach natomiast przeciwnie do obecnego systemu ciążył będzie obowiązek uiszczania opłaty za odpady do Gminy. Rada Gminy Abramów na grudniowej sesji podjęła uchwałę że na terenie gminy Abramów obowiązywać będzie opłata za śmieci od osoby. Wysokość stawki to 7zł od osoby w przypadku gdy deklarujemy, że będziemy segregować śmieci, oraz 12 zł od osoby w przypadku, gdy śmieci nie segregujemy.
 
Należy pamiętać, że do końca kwietnia na każdym gospodarstwie ciąży obowiązek złożenia do Gminy deklaracji o wysokości opłaty (czy segregujemy odpady czy też nie) oraz ilości zamieszkujących osób w gospodarstwie. Deklaracje są do pobrania u sołtysów, Urzędzie Gminy. Przypominamy również, że do końca czerwca należy złożyć wymówienie przedsiębiorcy, który odbiera od nas obecnie śmieci. Więcej informacji w Urzędzie Gminy u sołtysów i radnych oraz na zebraniach wiejskich. 
Powrót