, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XVII sesja Rady Gminy

Aktualności

Stół i napis Sesja Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 10-04-2013

XVII sesja Rady Gminy

Rada Gminy Abramów na Sesji 29 stycznia 2013r. uchwaliła budżet na 2013 rok.

Dochody Gminy Abramów ogółem to 12 456 681,00 zł. Kwota 6 826 269,00 zł. to subwencje: (wyrównawcza, równoważąca i najważniejsza dla nas oświatowa, która wynosi w tym roku 3 559 531,00zł).
 
 
Dochody majątkowe wyniosą 1 656 808,00zł. Planowana jest również nadwyżka budżetu za rok 2012 w kwocie 400 000 zł.
 
 
Wydatki Gminy Abramów ogółem to 13 716 681,00zł. Znaczną część wydatków stanowią wydatki na oświatę w tym roku to 5 487 958,00zł. z czego środki własne to 1 928 427,00zł. Wydatki majątkowe to 3 125 294,00 zł. Kwota ta to zapłata za „Rozbudowę ujęcia wody w Wolicy 1 754 000zł, wydatki na drogi 930 000zł, remonty świetlic w Ciotczy i Glinniku 295 000 zł, zakup samochodu bojowego 125 000 zł, roczne koszty przeznaczone na funkcjonowanie internetu szerokopasmowego 41 000 zł, działalność GOPS 436 000 zł, sport 30 000 zł.
 
Na pierwszą Sesję Rady Gminy w roku 2013 zaproszeni również zostali duszpasterze naszej parafii: Ksiądz
Proboszcz Kanonik Wojciech Szlachetka oraz Ksiądz Wikariusz Andrzej Szałęga. Obecni na Sesji Księża mieli
okazję bliżej poznać Radnych i Sołtysów, wzięli również udział w dyskusji na temat bieżących spraw.
 
Poruszano między innymi sprawę zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Abramowie.
Powrót