, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja dla Mieszkańców Gminy...

Aktualności

Worki na śmieci i napis Sprawy śmieci
Opublikowano: 29-05-2013

Informacja dla Mieszkańców Gminy Abramów

Urząd Gminy w Abramowie przyjął model gospodarowania odpadami komunalnymi

>>plik pdf<<

Informacja dla Mieszkańców Gminy Abramów
Urząd Gminy w Abramowie przyjął następujący model gospodarowania odpadami
komunalnymi:
SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
1.  ODPADY  SUROWCOWE  (tzw.  suche)    wrzucamy  do  worka  w  kolorze  
ŻÓŁTYM
Do worka na odpady surowcowe (tzw. suche)  WRZUCAMY:
•  odpady opakowaniowe (papier, tworzywa sztuczne, tektura)
•  makulatura, gazety
•  opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (tj. jogurtach, serkach, kefirach,
tłuszczach)
•  opakowania wielomateriałowe
•  butelki PET po napojach
•  opakowania plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej  
•  torebki i woreczki foliowe
•  metale żelazne i nieżelazne (np. puszki po napojach, narzędzia, zabawki)
•  opakowania tetra pak  
UWAGA!!!
Odpady opakowaniowe jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do worka
należy zgnieść tak aby zmniejszyć ich objętość ; opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu,  należy  przed  włożeniem  do  worka  umyć.  Z  opakowań  odkręcamy  nakrętki  i
wrzucamy do odpadów surowcowych, a opakowania zgniatamy.
Do worka na odpady surowcowe (tzw. suche) NIE WRZUCAMY:
•  pampersów i podpasek
•  opakowań po środkach ochrony roślin
•  opakowania po farbach i lakierach  
•  opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
•  opakowań po lekach  
•  opakowań po olejach spożywczych i technicznych  
•  opakowań z jakąkolwiek zawartością
•  worków po cemencie
•  odpadów komunalnych zmieszanych 2.  SZKŁO wrzucamy do worka w kolorze ZIELONYM
Do worka na szkło WRZUCAMY:
•  odpady ze szkła opakowaniowego
•  butelki  
•  słoiki
Do worka na szkło NIE WRZUCAMY:
•  szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego)  
•  szkła samochodowego (szyb samochodowych, reflektorów)
•  luster
•  ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, miski)
•  zniczy
•  szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami
•  naczyń żaroodpornych
•  szkła kryształowego
•  żarówek, świetlówek, kineskopów
Zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  akumulatory,  baterie)  nie  wolno  wyrzucać  do
śmietników, ale można:
•  bezpłatnie  oddać  do  specjalnie  wyznaczonego  punktu  zbierania  na  terenie  gminy
(PSZOK )– dawny SKR, ul. Polna 3, Abramów
•  bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu np.
telewizor za telewizor.
Metal, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony
nie wolno wyrzucać do śmietników, ale można:
•  bezpłatnie  oddać  do  specjalnie  wyznaczonego  punktu  zbierania  na  terenie  gminy
(PSZOK )– dawny SKR, ul. Polna 3, Abramów  
3.  DO POJEMNIKA o pojemności od 60 do 1100 litrów WRZUCAMY pozostałe
odpady niesegregowane (zmieszane).

Powrót