, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

Aktualności

Kawałek plakatu
Opublikowano: 07-06-2013

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

R-SGR

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2013 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zostanie przeprowadzone Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). W tym samym czasie jednostki statystyki publicznej realizować będą dwa dodatkowe badania: Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA), a także Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).

1.  Celem badania R-SGR  jest pozyskanie rzetelnych informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

2.  W kraju badaniami objętych zostanie ponad 230 tys. gospodarstw rolnych, w województwie lubelskim łącznie do wszystkich trzech badań wylosowanych zostało blisko 20 tys. gospodarstw.

3.  W trakcie badania zbierane będą informacje dotyczące użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw. Ze szczegółowym zakresem  informacji zapoznać się można na stronie internetowej GUS pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/harmonogram.htm., gdzie zamieszczone zostały wzory formularzy do badania.

4.Badanie ma charakter obowiązkowy, obowiązek wynika z ustawy o statystyce publicznej. Jednocześnie jednostki statystyki publicznej gwarantują poufność danych - wszystkie zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w art. 10 tej ustawy.

 

5.Badanie realizowane będzie trzema metodami:

a)metodą CAII – samospis internetowy, poprzez spersonalizowany formularz zamieszczony na stronie internetowej – w dniach 1-9 czerwca

b)metodą CATI – wywiad telefoniczny, teleankieterzy dzwonić będą w godzinach 7.00 – 21.00, odpowiedzi będą wprowadzać do aplikacji na bieżąco sprawdzającej poprawność danych oraz skierowującej ankietera do właściwych pytań – w dniach od 10 czerwca do 8 lipca

c)metodą CAPI – wywiadu bezpośredniego z respondentem przez ankietera wyposażonego w komputer – w dniach od 10 czerwca do 8 lipca (wykorzystywać do tego będziemy te same urządzenia co w PSR 2010 i NSP 2011).

6.Do kontaktu ze służbami statystyki uruchomiona zostanie infolinia. Pod numerem telefonu 0 800 800 800 można będzie uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną przy wypełnianiu formularza w Internecie, potwierdzić tożsamość ankietera lub teleankietera lub umówić wizytę lub wywiad telefoniczny – przez cały okres badania.

 

7.Zachęcamy do skorzystania z formularza i możliwości samospisu – w dowolnym momencie, bez oczekiwania na wizytę czy telefon.

 
Powrót