, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Obwieszczenie

Aktualności

Obwieszczenie
Opublikowano: 12-12-2013

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów

Powrót