, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesja Rady Gminy Abramów 08 maja 2014...

Aktualności

Sesja Rady Gminy Abramów 08 maja 2014 roku
Opublikowano: 02-05-2014

Sesja Rady Gminy Abramów 08 maja 2014 roku

RADA GMINY ABRAMÓW     

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Zawiadamiam, że   XXVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się

w dniu 08 maja 2014 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad

 1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

5.      Interpelacje, wnioski i zapytania.

6.      Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, celowych i pomocy rzeczowej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Abramów”

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

14.  Sprawy bieżące.

15.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Beata Łysiak  
                                                                     
                             

                                 Serdecznie zapraszam!                                      

Powrót