, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 12-03-2015

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że V sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Abramowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego” za 2014 rok.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur

 

Serdecznie zapraszam!

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Abramów [PDF,35 KB[

Powrót