, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Abramów  z dnia 08 kwietnia 2015 r.
Opublikowano: 10-04-2015

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z dnia 08 kwietnia 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  podaję  do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

 

Abramów, Michałówka, Marcinów, Sosnówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Abramów, ul. 22 Lipca 31

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Ciotcza

Lokal po Szkole Podstawowej,  Ciotcza 29A

 

3

Dębiny

Remiza OSP, Dębiny 114

 

4

Glinnik

Remiza OSP,  Glinnik 73

 

5

Wielkie, Izabelmont

Szkoła Podstawowa,  Wielkie 66

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

6

Wielkolas

Szkoła Podstawowa, Wielkolas 27C

 

7

Wolica

Remiza OSP, Wolica 66

 

 

Wyborca, na jego  pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2015 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 04 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony  w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

                                                                                                                                         W ó j t  G m i n y 

                                                                                                                                                       mgr inż. Artur Chomiuk

Powrót