, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Komunikat ARR dot. składania wniosków...

Aktualności

Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
Opublikowano: 24-06-2015

Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.
 
Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego)
 
 
Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego,             
20-610 Lublinul. Leszka Czarnego 3.
 
Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej https://elf.arr.gov.pl/
 
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano / wysadzono materiał siewny wynoszą:
 
• 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
• 130 zł - rośliny strączkowe,
• 400 zł - ziemniaki.
 
Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.
 
Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel.: (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Powrót