, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Komunikat ARiMR o wydłużeniu czasu na...

Aktualności

Komunikat ARiMR o wydłużeniu czasu na składanie wniosków
Opublikowano: 25-06-2015

Komunikat ARiMR o wydłużeniu czasu na składanie wniosków

Beneficjenci działań "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy.

Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015r.

Z tego udogodnienia mogą skorzystać również mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015r. W obu przypadkach najpierw jednak muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z tych dwóch działań zostało wprowadzone, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do niedotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 
Załączniki: 
Powrót