, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z...

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z dnia 23 lipca 2015 r.
Opublikowano: 28-07-2015

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Na podstawie art.6 ust. 5 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003  r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 16 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaję  do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w Referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym  na dzień 06 września 2015 r. 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

Abramów, Michałówka, Marcinów, Sosnówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Abramów, ul. 22 Lipca 31

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Ciotcza

Lokal po Szkole Podstawowej,  Ciotcza 29A

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

3

Dębiny

Remiza OSP, Dębiny 114

4

Glinnik

Remiza OSP,  Glinnik 73

5

Wielkie, Izabelmont

Szkoła Podstawowa,  Wielkie 66

Lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa komisja do spraw referendum wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

6

Wielkolas

Szkoła Podstawowa, Wielkolas 27C

7

Wolica

Remiza OSP, Wolica 66

 

 

Wyborca, na jego  pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania w referendum  kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum  w jego imieniu. 
 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony  w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.
 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w referendum 06  września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00

 

Wójt Gminy
                                                                                                                                                       /-/
                                                                  mgr inż. Artur Chomiuk
Powrót