, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 14 sierpnia 2015 r.
Opublikowano: 14-08-2015

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum do przeprowadzenia na terenie gminy Abramów głosowania w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt. 2 lit. a  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 z późn. zm.) w związku z§ 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów so obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz.671 z późn. zm.) Wójt Gminy Abramów zarządza, co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe  komisje do spraw referendum od Nr 1 do Nr 7  do przeprowadzenia  na terenie gminy Abramów głosowania w Referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na  dzień 6 września  2015r. w następujących składach osobowych:

I. Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. 22Lipca 31, Abramów.

 1. Ewelina Domińska, zam. Ciotcza - zgłoszona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” z siedzibą w Warszawie,
 2. Janina Danuta Kołodziej, zam. Glinnik - zgłoszona przez Twój Ruch,
 3. Danuta Komsta, zam. Sosnówka - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Renata Zofia Ogórek, zam. Abramów – zgłoszona przez Klub Młodych Solidarnej Polski,
 5. Iwona Anna Świder, zam. Abramów – zgłoszona przez Fundację Wolność i Nadzieja,
 6.  Lucjan Zygmunt Ostrowski, zam. Abramów - zgłoszony przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Krzysztof Rusinek, zam. Abramów – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 8. Weronika Agnieszka Sumorek, zam. Marcinów – zgłoszona przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,     
 9. Iwona Janek, zam. Abramów  - wskazana przez Wójta Gminy.

 

II. Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 2 z siedzibą w lokalu po Szkole Podstawowej , Ciotcza 29A.

 1. Elżbieta Danuta Komsta, zam. Wielkie – zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 2. Anna Edyta Byczek, zam. Ciotcza – zgłoszona przez Stowarzyszenie Oburzeni,
 3. Monika Serewa, zam. Sosnówka - zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość,
 4. Łukasz Kutnik, zam. Glinnik - zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 z siedzibą we Wrocławiu,
 5. Jolanta Anna Winiarczyk, zam. Ciotcza - zgłoszona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” z siedzibą w Warszawie,
 6. Adriana Dąbrowska, zam. Wielkie - zgłoszona przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,
 7. Aneta Lichaj, zam. Abramów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 8. Alina Lucyna Ligęza, zam. Ciotcza - zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. Renata Targońska,  zam. Ciotcza -  wskazana przez Wójta Gminy.

 

III.Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 3 z siedzibą w remizie OSP , Dębiny 114.

 1. Robert Cwajda, zam. Izabelmont - zgłoszony przez Klub Młodych Solidarnej Polski,
 2. Jakub Dawid Lisiecki, zam. Marcinów - zgłoszony przez Fundację Wolność i Nadzieja,
 3. Wioletta Ogórek, zam. Michałówka - zgłoszona przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 4. Barbara Zdunek,  zam. Ciotcza - zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Patryk Janek, zam. Abramów - zgłoszony przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,
 6. Cecylia Kołodziej, zam. Wolica - zgłoszona przez Twój Ruch,
 7. Anna Komsta, zam. Sosnówka - zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość,
 8. Iwona Rusinek, zam. Abramów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Oburzeni,
 9. Malesa Bożena, zam. Marcinów – wskazana przez Wójta Gminy.

 

IV.Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 4 z siedzibą w remizie OSP, Glinnik 73.

 1. Ewa Gajecka, zam. Wielkie - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
 2. Antoni Kołodziej, zam. Wolica - zgłoszony przez Twój Ruch,
 3. Łukasz Adasik, zam. Glinnik - zgłoszony przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,
 4. Jolanta Wójtowicz, zam. Abramów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 5. Renata Rudkowska, zam. Wielkie - zgłoszona przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 z siedzibą we Wrocławiu,
 6. Paulina Skorupska, zam. Sosnówka - zgłoszona przez Stowarzyszenie Oburzeni,
 7. Monika Kozak – Kołodziej, zam. zam. Glinnik - zgłoszona przez Klub Młodych Solidarnej Polski,
 8. Ireneusz Bartuzi, zam. Wielkolas – zgłoszony przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. Karpińska Urszula, zam. Michówwskazana  przez Wójta Gminy.

        

V.Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wielkie 66.

 1. Anna Robaczewska, zam. Wielkie - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
 2. Renata Koziej, zam. zam. Wielkie - zgłoszona przez Fundację Wolność i Nadzieja,
 3. Mirosław Kołodziej, zam. Glinnik  - zgłoszony przez Klub Młodych Solidarnej Polski,
 4. Agnieszka Winiarczyk, zam. Ciotcza - zgłoszona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” z siedzibą w Warszawie,
 5. Katarzyna Mróz, zam. Sosnówka - zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość,
 6. Andrzej Cezary Zaworski, zam. Marcinów - zgłoszony przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Grzegorz Edward Konieczka, zam. Wielkolas - zgłoszony przez  Stowarzyszenie Solidarni 2010  z siedzibą we Wrocławiu,
 8. Ewa Panas, zam. Abramów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Oburzeni,
 9. Stróżek Anna, zam. Wolica  – wskazana przez Wójta Gminy

VI.Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wielkolas 27.

 1. Ewelina Iwona Słowik, zam. Wielkie - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
 2. Bartosz Janek, zam. Abramów – zgłoszony przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,
 3. Marzena Maj-Syta, zam. Wielkolas -  zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość,
 4. Paulina Wójtowicz, zam. Wielkolas  - zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Leszek Mirosław Koziej, zam. Wielkie - zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 6. Sławomir Marian Koziej, zam. Wielkie - zgłoszony przez Klub Młodych Solidarnej Polski,
 7. Marcin Kołodziej, zam. Glinnik - zgłoszony przez Twój Ruch,
 8. Jacek Stępień, zam. Michałówka – zgłoszony przez  Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 9. Anna Stasiak , zam. Wielkie  - wskazana przez Wójta Gminy.

 

VII.Obwodowa Komisja do spraw referendum  Nr 7 z siedzibą w remizie OSP, Wolica 66

 1. Halina Grażyna Iwan, zam. Ciotcza - zgłoszona przez  Stowarzyszenie Europejski Instytut Studiów i Analiz w Lublinie,
 2. Dominika Stalęga, zam. Dębiny - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
 3. Teresa Stefania Mańkiewicz, zam. Abramów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego,
 4. Jerzy Stanisław Syta, zam. Wielkolas – zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość,
 5. Urszula Drozd, zam. Ciotcza - zgłoszona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” z siedzibą w Warszawie,
 6. Artur Antoniak, zam. Wielkolas - zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010  z siedzibą we Wrocławiu,
 7. Monika Beata Szmul, zam. Marcinów - zgłoszona przez Stowarzyszenie Oburzeni,
 8. Adam Koziej, zam. Abramów - zgłoszony przez Fundację Wolność i Nadzieja,
 9. Mełgwa Nina, zam. Sosnówka - wskazana przez Wójta Gminy.

 

§ 2

Zarządzenie podaje  się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Abramowie  oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Artur Chomiuk
Powrót