, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 03-09-2015

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że IX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Ocena realizacji budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2015 r.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika  GOPS w Abramowie złożonej  przez Szulc Efekt Sp. z o.o. w Warszawie,
 8. Rozpatrzenie skargi na działalność GOPS w Abramowie złożonej przez p. Jacka Sobieśka, zam. Szczecin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Zespołu ds. zaopiniowania  kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                     /-/

                                                                                                   mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                                         

Serdecznie zapraszam!

Powrót