, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE Wójt Gminy Abramów z dn....

Aktualności

OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Abramów  z dn.  7 września 2015r.
Opublikowano: 08-09-2015

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Abramów z dn. 7 września 2015r.

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów.

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy z dopiskiem „Konsultacje - PGN” lub wysłać na adres e-mail: abramow_ug@poczta.fm  (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

 

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 7 września 2015 r. do 14 września 2015 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Abramów

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.abramow.pl

 

Załaczniki: 

 

Powrót