, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja - Usuwanie wyrobów...

Aktualności

Informacja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Opublikowano: 20-05-2015

Informacja - Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Gmina Abramów informuje, że realizacja zadania pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 130/2015/D/OZ z dnia 07.05.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

   

Powrót