, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 21-10-2015

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że X sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Abramowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu w gimnazjum.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

  

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                                         

Serdecznie zapraszam!

                                                                                                                

Powrót