, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacje dotyczące konsultacji...

Aktualności

Informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu  „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025"
Opublikowano: 17-02-2016

Informacje dotyczące konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025"

Wójt Gminy Abramów

informuje o konsultacjach społecznych projektu dokumentu  „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata      2016-2025".

W terminie od 22.02.2016 r. do 07.03. 2016 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025".

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu strategii oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Abramów  dotyczących zakresu merytorycznego projektu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Abramów  posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat).

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025" udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Abramów: abramow.pl w zakładce aktualności.

Wersję papierową projektu dokumentu strategii można będzie otrzymać do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Abramowie. Opinie , uwagi propozycje  dotyczące projektu należy składać w terminie do 07.03.2016r. w formie pisemnej, wyłącznie na załączonym formularzu Ankieta konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Abramów na lata 2016-2025", która będzie dostępna do pobrania:

 1. w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Abramów: abramow.pl   w zakładce aktualności,

 2.   w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Abramowie

Opinie i uwagi w sprawie projektu dokumentu strategii można przekazać:

1) korespondencyjnie /pocztą lub osobiście/ na adres Urząd Gminy w Abramowie ul. 22 Lipca 2,   21-143 Abramów,

2) pocztą elektroniczną na adres: abramow_ug@poczta.fm., ops3_abramow@wp.pl. W tytule e-maila zawierającego formularz ankiety proszę wpisać: Konsultacje społeczne - projektu dokumentu 
       "Strategii".

Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

  

 

 
Powrót