, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Abramów z dnia 28 grudnia 2018 r.
Opublikowano: 02-01-2019

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Abramów z dnia 28 grudnia 2018 r.

W sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 31, art. 36 ust 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) ustalam terminy zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

§ 1

Ustalam porządek obrad zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Ogłoszenie wyników głosowania.
 7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 8. Ogłoszenie wyników głosowania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

§ 2

Ustala się Załącznik Nr 1 określający termin i miejsce przeprowadzenia zebrania.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kowalski

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2018
Wójta Gminy Abramów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

H A R M O N O G R A M

zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy Abramów

w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

L.p.

Data i godz.

Miejscowość

Lokal

1.

2019-01-11

I t. godz. 11.00

II t. godz.11.30

Glinnik

remiza OSP

2.

2019-01-11

I t. godz. 18.00

II t. godz.18.30

Marcinów

 

sala konferencyjna UG

3.

2019-01-13

I t. godz. 16.00

II t. godz.16.30

Wolica

 

remiza OSP

 

4.

2019-01-10

I t. godz. 12.00

II t. godz.12.30

Sosnówka

 

remiza OSP

 

5.

2019-01-26

I t. godz. 11.00

II t. godz.11.30

Michałówka

 

remiza OSP

 

6.

2019-01-15

I t. godz. 13.30

II t. godz.14.00

Ciotcza

 

świetlica wiejska

 

7.

2019-01-08

I t. godz. 15.30

II t. godz.16.00

Abramów

 

remiza OSP

 

8.

2019-01-20

I t. godz. 14.00

II t. godz.14.30

Dębiny

 

świetlica wiejska

 

9.

2019-01-17

I t. godz. 13.00

II t. godz.13.30

Wielkolas

 

remiza OSP

 

10.

2019-02-12

I t. godz. 13.00

II t. godz.13.30

Wielkie, Izabelmont

remiza OSP

 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kowalski

 

Powrót