, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu...

Aktualności

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025
Opublikowano: 18-03-2016

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025

W ramach konsultacji społecznych  trwających od 22.02.2016 r.  do 07.03.2016 r.  mieszkańcy Gminy Abramów mogli decydować o ostatecznym kształcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych  na lata 2016-2025.

Dokument był dostępny wszystkim  mieszkańcom w formie drukowanej  w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Abramowie, ul. 22 Lipca 2, 21 - 143  Abramów.  W ramach konsultacji  społecznych  udostępnione były ankiety, których  celem było opiniowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025  i zaproponowanych w niej rozwiązań. Projekt konsultowanego dokumentu  wraz z  formularzem ankiety dostępny był również na stronie internetowej  Urzędu Gminy Abramów: abramow.pl.,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: ugabramow.bip_lublin.pl .

Konsultacje społeczne propozycji dokumentu były doskonałym sposobem uzyskania opinii, stanowisk i propozycji od osób i podmiotów z terenu gminy. Działania zaproponowane w dokumencie  planistycznym dotyczyły pośrednio lub bezpośrednio mieszkańców gminy Abramów. Dobrze przygotowana Strategia to pomoc min. dla działających na terenie gminy organizacji pozarządowych, ponieważ jest tu zawarta diagnoza potrzeb i problemów mieszkańców, oraz  wytyczone kierunki działań. Dzięki konsultacjom społecznym  społeczność lokalna miała gwarancję, że Strategia będzie żywym i pomocnym dokumentem, chociażby przy przygotowaniu aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne.

Konsultacje były także wymianą informacji pomiędzy lokalną opinią publiczna, dyskusją  i dzieleniem się do pewnego stopnia władzą. Podmiotom społecznym, konsultacja stwarza możliwość uzyskania wpływu na kształt przyszłych działań. Aktywny udział mieszkańców gminy w konsultacjach społecznych podniósł rangę, planowania i uwzględnienia Strategii w programach kadencji Rady Gminy.

Uwagi, opinie , ankiety i propozycje można było zgłaszać osobiście, pocztą, tradycyjna lub  w formie elektronicznej  na adres:  abramow_ug@poczta.fm , ops3_abramow@wp.pl.

Podczas przeprowadzonych konsultacji brak było uwag i wniosków co do konsultowanego projektu strategii.Protokół   sporządzono dnia 17.03.2016r.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                               mgr inż.  Artur Chomiuk
                                                                                                                                     

Powrót