, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Relacje z „Białej Niedzieli”

Aktualności

Relacje z „Białej Niedzieli”
Opublikowano: 30-04-2019

Relacje z „Białej Niedzieli”

Do pomysłu by zorganizować „Białą Niedzielę” czyli bezpłatne konsultacje lekarskie dla mieszkańców Gminy Abramów i sąsiednich miejscowości przyczynili się: Koło Łowieckie nr 33 "LIS" w Lubartowie, Koło Łowieckie nr 57 „DEBRA” w Sielcach, Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie jak również Zarząd Gminny OSP i Wójt Gminy Abramów, który uznał że przeprowadzenie akcji jest wspaniałym pomysłem umożliwiającym spotkanie lokalnej społeczności z lekarzami określonych specjalności.

„Biała Niedziela” odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Abramowie.
 
Specjaliści są dostępni w Lubartowie i w Lublinie, a mieszkańcy mają ograniczone możliwości korzystania z ich usług. Ponadto wizyty lekarskie są trudno dostępne, drogie i do tego dochodzą koszty podróży. Organizatorzy chcieli by to specjaliści przyjechali do mieszkańców Gminy Abramów
 
Informacje o akcji były rozwieszczone na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Abramów jak również głoszone przez księży w trakcie ogłoszeń parafialnych. Pomimo to wszyscy mieszkańcy o wydarzeniu nie wiedzieli. Zapisy mieszkańców na konsultacje lekarskie były przyjmowane przez pracowników gminy.
 
Lekarze specjaliści udzielali porad w godzinach od 9 do 14. Pierwsza osoba do lekarza ortopedy pojawiła się już kilka minut po godzinie 8.
 
Z porad wysokiej klasy lekarzy:
  • Ortopedów
  • Ginekologa-Endokrynologa
  • Diabetologa
  • Lekarza rodzinnego
  • Pediatry
  • Rehabilitanta
Skorzystało 70 mieszkańców, krew oddało 16 osób, ponadto panie pielęgniarki mierzyły poziom cukru, który bezpośrednio można było skonsultować ze specjalistą i porozmawiać o sposobie żywienia i ewentualnej diecie. Porady odbywały się systematycznie i bez kolejek.
 
Były pokazy ratownictwa podczas którego po krótkotrwałym szkoleniu można było samemu wypróbować realną potrzebę udzielenia pomocy przedmedycznej, która odbywała się na fantomie.
 
Już teraz planujemy, że w miarę możliwości takie akcje będziemy powtarzać w przyszłości.
 
Ponadto w ramach ogłoszonego w szkołach konkursu plastycznego „Mała kropla krwi ratuje życie” dzieci z klas od 1 do 5 mogły zgłaszać prace rysunkowe, malowane jak również przestrzenne. Złożono 77 prac z dwóch szkół w Abramowie i Wielkiem. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w trakcie trwania „Białej Niedzieli” o godzinie 13.30.
 
Z pośród powyższych prac wyróżniono 4 i przyznano nagrody rzeczowe za I, II, III i IV miejsce oraz 20 prac zostało przesłanych na kolejną wystawę, która będzie się odbywała w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Wszystkie złożone przez dzieci prace są nagrodzone. Każdy uczestnik konkursu podczas trwania „Białej Niedzieli” miał możliwość odebrania gadżetów.
 
Koła Łowieckie odwiedzających częstowały pyszną grochówką i pieczonym dzikiem.
 
„Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację bardzo dziękuję za wkład i wysiłek włożony w przygotowanie przedsięwzięcia”.
Powrót