, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Obwieszczenie przed wydaniem decyzji...

Aktualności

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji administracyjnej
Opublikowano: 08-05-2019

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się, że na wniosek ALGO POLAND Sp. z.o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA0180 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:

Powrót