, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA
Opublikowano: 04-06-2019

INFORMACJA

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506. ), Wójt Gminy Abramów przedstawia „Raport o stanie gminy za 2018 r.”

Rada Gminy Abramów rozpatrzy Raport na sesji Rady Gminy, która odbędzie w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00.
 
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem składają do Przewodniczącej Rady Gminy Abramów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 
Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Abramowie, pokój Nr 10.
 
W  załączeniu wzór zgłoszenia.
 
Powrót