, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie dla rolników dotyczące...

Aktualności

Ogłoszenie dla rolników dotyczące zgłaszania powstałych szkód
Opublikowano: 05-06-2019

Ogłoszenie dla rolników dotyczące zgłaszania powstałych szkód

Wójt Gminy Abramów informuje rolników o możliwości składania oświadczeń dotyczących wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych m.in. przez wiosenne przymrozki.

Druki oświadczeń są załączone do niniejszej wiadomości oraz są do pobrania w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Abramowie.
 
Wypełnione oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy w Abramowie (pokój nr 7) w terminie
do dnia 21 czerwca 2019 roku.
 
Zebrane od rolników oświadczenia będą przedmiotem badania przez Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Abramów.
 
Uwaga:
Poszkodowane osoby składające wniosek o szacowanie szkód, wykazują powierzchnię i rodzaj uprawy zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wskazane jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl - zakładka eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR.
 
Powrót