, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja dla podatników...

Aktualności

Informacja dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe
Opublikowano: 01-08-2019

Informacja dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami:

- Deklaracja na podatek od nieruchomości
- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- Deklaracja na podatek rolny
- Informacja o gruntach
- Deklaracja na podatek leśny
- Informacja o lasach
 
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
 
Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych także kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje.
 
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków,
z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie trzeba więc wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należy do podatników.
Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:
Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
 
Powrót