, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja dla rolników

Aktualności

Informacja dla rolników
Opublikowano: 01-08-2019

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Abramów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku),
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
  3. oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Powrót