, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Punkty świadczenia nieodpłatnej...

Aktualności

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Opublikowano: 08-08-2019

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu lubartowskiego funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad mogą udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).
 
Z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porad mogą udzielać absolwenci wyższych studiów, które ukończyły z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
 
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lubartowskiego:
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,
ul. Szaniawskiego 64, 21 – 100 Lubartów:
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci;
godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni
tel. 691 803 378, npp@powiatlubartowski.pl
 
2. Dom Pomocy Społecznej w Kocku,
ul. Kościuszki 1, 21 – 150 Kock:
godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
tel. 691 712 976, poradyprawne.kock@gmail.com
 
3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim,
ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski:
godz. 12:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa
punkt poradnictwa obywatelskiego
tel. 691 712 976, poradyprawne.ostrowlubelski@gmail.com  
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, telefonicznie lub poprzez zgłoszenie e-mail.
 
Dla kogo?
 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną oraz darmowe poradnictwo obywatelskie (na etapie przedsądowym) otrzymają wszystkie osoby fizyczne, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W sposób szczególny, poza kolejnością, skorzystać mogą kobiety w ciąży.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, udzielanie porad może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego, przez telefon, Internet, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Co obejmuje?
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • przygotowaniu projektu pisma , z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma, o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań;
 • nieodpłatnej mediacji (od 2020 roku). 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie polegało na:

 • udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego;
 • poinformowaniu o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji;
 • nieodpłatna mediacja (od 2020 roku).

 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • poradnictwa rodzinnego; psychologicznego, pedagogicznego;
 • poradnictwa z zakresu pomocy społecznej; w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • spraw dotyczących rozwodu lub separacji;
 • spraw dotyczących alimentów;
 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa rzeczowego;
 • prawa spadkowego;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw administracyjnych;
 • spraw karnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Możliwość przekazania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
 
Każda osoba uprawniona ma możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
 
Karty zawierające opinie dostępne są u osoby udzielającej pomocy. Po anonimowym uzupełnieniu dokumentu umieszcza się ją w zamkniętej, nieprzezroczystej urnie, znajdującej się w każdym punkcie nieodpłatnego poradnictwa.
 
Jednocześnie podajemy adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości (darmowapomocprawna.ms.gov.pl), gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim.
Powrót