, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Modernizacji gospodarstw rolnych -...

Aktualności

Modernizacji gospodarstw rolnych - nabór wniosków
Opublikowano: 22-03-2016

Modernizacji gospodarstw rolnych - nabór wniosków

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje na  portalu internetowego ARiMR.

Przejdź do artykułu http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/bedzie-pomoc-na-inwestycje-w-ramach-modernizacji-gospodarstw-rolnych.html

Powrót