, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO
Opublikowano: 12-09-2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

Na podstawie art. 1 If ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Abramów, z dnia 8 lipca 2019 roku; decyzją nr 8/2019 z dnia 9 września 2019 roku udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 103202L wraz z włączeniem do drogi gminnej nr 103231 L oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1523 L z drogą gminną nr 103239 L, w ramach inwestycji pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania dróg: gminnych nr 103202 L i 103239 L oraz powiatowej nr 1523 L w m. Sosnówka; na działkach nr 389, 390, 867/1, 874, 898, obręb 0006 Marcinów oraz na działkach nr 246, 2237/1, 2240, 2242, 2235, obręb 0008 Sosnówka”.

Powrót