, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Abramów  z dnia 12 września 2019 roku
Opublikowano: 17-09-2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z dnia 12 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Abramów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Abramów, Marcinów, Michałówka, Sosnówka  

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 31, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Ciotcza

Świetlica wiejska, Ciotcza 29A, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Dębiny

Świetlica wiejska, Dębiny 114, 21-143 Abramów

4

Glinnik

Świetlica wiejska, Glinnik 73, 21-143 Abramów

5

Wielkie, Izabelmont

Szkoła Podstawowa, Wielkie 66, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Wielkolas

Szkoła Podstawowa, Wielkolas 27C, 21-143 Abramów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Wolica

Świetlica wiejska, Wolica 66, 21-143 Abramów

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie IV najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Abramów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Abramów

Marek KOWALSKI

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Abramów z dnia 12 września 2019 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [91.13 KB]

 

Powrót