, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Bezpłatne szkolenia z zakresu...

Aktualności

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Abramów
Opublikowano: 19-09-2019

Bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Abramów

Gmina Abramów realizuje mikroprojekt „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Abramów" realizowany w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” w ramach  III Osi Priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logo
 
Głównym celem projektu  jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Abramów.
 
W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi Internetu w następujących modułach tematycznych:
  • „Rodzic w Internecie"
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”
Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby zamieszkujące na terenie gminy Abramów (które ukończyły 25 rok życia),  nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje. Zachęcamy w sposób szczególny rodziców  i opiekunów dzieci, rolników, przedsiębiorców oraz osoby niepełnosprawne.  
 
Liczba godzin szkolenia: 8 spotkań po 4 godziny w sumie 32 godz. (po 45 min) na wybrany moduł, liczebność grupy – maksymalnie 12 osób.
 
Rekrutacja: rozpoczęła się we wrześniu 2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już w październiku. Zapisy na szkolenie jak również szczegółowe informacji dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Abramowie (pok. nr 7), telefon 81 85 25 016 wew. 36
 
Zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.
 
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie.
 
Formularze zgłoszeniowe: są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Abramów oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów (pokój nr 7).
 
Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej, można złożyć w siedzibie budynku Urzędu Gminy pok. nr 7 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów.
 
POZNAJ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z CYFRYZACJI USŁUG FIRM I URZĘDÓW
I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
 
Szczegółowy opis poszczególnych modułów szkoleniowych:
 
„Rodzic w Internecie"
 
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
 
„Mój biznes w sieci”
 
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 
„Moje finanse i transakcje w sieci”
 
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując  o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 
„Działam w sieciach społecznościowych”
 
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać    i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Rolnik w sieci”
 
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
 
„Kultura w sieci”
 
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych  z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
 
Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.
 
Powrót