, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa...

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uchwalił ustawę
Opublikowano: 19-07-2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uchwalił ustawę

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.Karta zmiany kryteriów lokalnych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.17 KB]

Rozporządzenie z dnia 25 września 2015, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [176.01 KB]

Procedura ustalenia i zmiany kryteriów wyboru LSR, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [72.03 KB]

Ustawa z 20 lutego 2015, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [143.59 KB]

Lokalne kryteria wyboru, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [664.39 KB]

Wytyczne MRiRW, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.79 MB]

LSR 2016-2022, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [2.77 MB]

 


Powrót