, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji...

Aktualności

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji  Wyborczej w Abramowie - Wybory Uzupełniające
Opublikowano: 25-07-2016

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Abramowie - Wybory Uzupełniające

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji  Wyborczej w Abramowie 

z dnia 21 lipca 2016 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy

Abramów w okręgu wyborczym nr 10 Wielkie, zarządzonych na dzień 14 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Abramowie podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanej liście kandydatów  na radnego w wyborach uzupełniających:

 

      Okręg wyborczy Nr 10

       Lista Nr 1

       KWW „Kłos”

  1. KRASA Krzysztof, lat 59,  zam. Wielkie

 

 

 Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
 (-)  Barbara Komsta

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji  Wyborczej w Abramowie

z dnia 25 lipca 2016 roku

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Abramów bez głosowania w okręgu nr 10 Wielkie.

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Abramowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:


1.
W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Abramów wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Abramowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2.
W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 10 głosowania w wyborach do Rady Gminy Abramów nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:


z listy nr 1   KWW „Kłos”


1. KRASA Krzysztof


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Barbara Komsta


Powrót