, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Produkt lokalny

Aktualności

Produkt lokalny
Opublikowano: 19-11-2019

Produkt lokalny

W związku z możliwością uczestnictwa w projekcie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, która jest obecnie na etapie przygotowania do realizacji projektu w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” mającego na celu pobudzenie przedsiębiorczości na terenie Lokalnej Grupy Działania w zakresie produkcji produktów lokalnych zachęcam Państwa, Mieszkańców Gminy Abramów do zgłaszania produktów żywnościowych, potraw, rękodzieła i rzemiosła, wyrobów artystycznych produktów niematerialnych itp. Można również zgłaszać ciekawe, cykliczne lokalne imprezy.

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia produktu lokalnego do projektu współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Abramowie lub siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"
 
Dla zainteresowanych udziałem w projekcie przewidywane są:
  • Szkolenia (jak legalnie produkować i sprzedawać) wytworzone produkty;
  • Wyjazdy studyjne;
  • Nadanie certyfikatów produktu lokalnego Lokalnej Grupy Działania przedstawionym produktom;
  • Zapewnienie bezpłatnej promocji certyfikowanym produktom w postaci katalogu, prezentacji produktów na targach i jarmarkach w których będzie uczestniczyć LGD;
  • Zapewnienia bezpłatnego miejsca na stronie internetowej LGD z informacją o produktach i możliwości zakupu lub skorzystania z usługi.
Powrót