, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W...

Aktualności

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE  z dnia 16 sierpnia 2016 r.
Opublikowano: 17-08-2016

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 16 sierpnia 2016 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Abramów przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

W LUBLINIE

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Abramów

przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) Komisarz Wyborczy w Lublinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady  Gminy Abramów przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2016 r.

Część I.
Dane ogólne

 

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 10, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

 

Część II.
Wyniki wyborów
"Rozdział 1.


Okręg wyborczy nr 10
 
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:
  1) z listy nr 1 KWW „KŁOS”:

  a) KRASA Krzysztof;

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.


Komisarz Wyborczy
w Lublinie
/-/ Jerzy Krzysztof Rodzik"1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

 

 

Powrót