, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Narodowy Spis Powszechny Ludności i... Konkurs test wiedzy o Narodowym...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 Baner z napisami Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021
Opublikowano: 16-09-2021

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

Uwaga!

Należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

  1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7
  2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
  3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
  4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
  5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 8października 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 5 - smartwatch

Miejsca 6-10 - głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Więcej:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-podstawowa/

Do pobrania

Ikona docxOświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.79 KB]

Ikona pdfRegulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [187.21 KB]

Powrót