, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii OGŁOSZENIE o okresowych przeglądach...

Odnawialne źródła energii

Panele fotowoltaiczne na dachu
Opublikowano: 25-01-2022

OGŁOSZENIE o okresowych przeglądach instalacji solarnej

które odbędą się
w dniach 26 – 28 stycznia 2022 r. (godz. 9:00 - 17:30)

Informujemy Mieszkańców uczestniczących w projekcie z 2019 r. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE o okresowych przeglądach instalacji solarnej. 

Przeglądy zostaną przeprowadzone w dniach  26 – 28 stycznia 2022 r. (środa, czwartek, piątek) w godzinach 9:00 - 17:30.

Wójt Gminy Abramów

Powrót